மலேசியா

மலேசியாவில் 1969ஆம் ஆண்டில் மலாய் மொழி ஆட்சி மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் மலாய் மொழி படித்தே தீரவேண்டிய நிலை உருவாயிற்று. பள்ளிக்கூடங்களில் மலாய் மொழியே கல்வி மொழியாக ஆகிவிட்டது. இதன் விளைவாக இந்திய மற்றும் சீன மொழிகள் முக்கியத்துவம் இழந்தன. மலேசியாவிலுள்ள இந்தியர்கள் 90 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் மாத ஊதியத்தை எதிர்பார்த்து வாழ்பவர்கள். எனவே, மலாய் மொழி ஆங்கிலத்துடன் தமிழையும் கற்க இயலாதவர்கள். இதன் விளைவாகத் தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தமிழ் பத்திரிகைகள் ஏராளமாக வெளியாகின்றன. தமிழ் பேசுபவர்களும் படிப்பவர்களும் இன்னமும் உள்ளனர்.
மொத்த மக்கள்தொகை
1,060,000

No comments:

தமிழ்

தமிழர்களின் தாய்மொழி. தமிழ் திராவிட மொழிக் குடும்பத்தின் முக்கிய மொழிகளில் ஒன்றும் செம்மொழியும் ஆகும். தென்னிந்தியாவில் தமிழ் நாட்டிலும் இலங்கையிலும், சிங்கப்பூரிலும் அதிக அளவில் பேசப்படும் இம்மொழி, துபாய், மலேசியா, தென்னாபிரிக்கா, மொரீசியஸ், பிஜி, ரீயுனியன், டிரினிடாட் போன்ற பல நாடுகளிலும் சிறிய அளவில் பேசப்படுகிறது. 1996-ம் ஆண்டு புள்ளி விவரப்படி உலகம் முழுவதிலும் 8 கோடி 50 இலட்சம் (85 மில்லியன்) மக்களால் பேசப்பட்டு, ஒரு மொழியை, தாய்மொழியாகக் கொண்டு பேசும் மக்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மொழிகளின் பட்டியலில், தமிழ், பதினெட்டாவது இடத்தில் உள்ளது.


இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழமை வாய்ந்த இலக்கிய மரபைக் கொண்டுள்ள தமிழ் மொழி, தற்போது வழக்கில் இருக்கும் ஒருசில செம்மொழிகளில் ஒன்றாகும்.திராவிடமொழிக்குடும்பத்தின் பொதுக்குணத்தினால் ஒலி மற்றும் சொல்லமைப்புகளீல் சிறிய மாற்றங்களே ஏற்பட்டுள்ளதாலும் மேலும் கவனமாகப் பழைய அமைப்புகளைக் காக்கும் மரபினாலும் பழங்கால இலக்கிய நடைகூட மக்களால் புரிந்து கொள்ளும் நிலை உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, பள்ளிக் குழந்தைகள் சிறுவயதில் கற்கும் அகர வரிசை ஆத்திசூடி 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இயற்றியது. திருக்குறள் ஏறத்தாழ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இயற்றியது.

"TAMIL" the word well known by world

History and Background
There are over 75 million Tamils around the world; these people identified themselves as Dravidian. In India state call “Tamil Naadu” has majority of the world Tamils. The other country that has a significant number of Tamils is Sri Lanka. Tamils in some countries do not speak Tamil as their main language, but follow the Tamil traditions and practice the Hindu religion in the same way that is practised by fellow Tamils in Tamil Nadu and Sri Lanka. Only in Sri Lanka Tamils calming for freedom to establish first Tamil Nation in the world, which call “Tamil Eelam”Since 1983, Tamil population has widespread to Western Countries like UK, France, Germany, Switzerland, Denmark, Norway, Italy, Canada, USA, Australia and some of the Middle East Countries and African countries. After riots against Tamils in Sri Lanka.


Countries Population
India 71,100,000
Sri Lanka 2,700,000
Malaysia 1,060,000
Singapore 90,000
Canada 350,000
South Africa 250,000
United Kingdom 250,000
Murcia’s 35,000
France 200,000
Reunion 120,000
USA 100,000

Lot more countrs
Tamil Community in the UK
In the early 1960's, the Tamils migrated to the United Kingdom for employment opportunities. The majority of the Tamil Community in Canada and the Western Countries origin from Sri Lanka. This is mainly due to the political and ethnic conflict in that country, when minority Tamil community were compelled to learn majority Sinhalese language and there was positive discrimination on University admission and job opportunities against the Tamil community. This compelled the professionals and students to migrate to UK for better opportunity and better education. It is estimated that over one million Tamils have migrated from Sri Lanka since 1983 as a result of the war. There are roughly 200,000 to 250,000 Tamils currently living in the UK . It is estimated that there are over 2,500 Tamil doctors currently serving in the NHS - almost all of them having left Sri Lanka due to the war. Having gone through traumatic conditions, more Tamils left the country for greener pastures. Lack of education, mental trauma of the war etc. put them at the bottom end of the scale in the community in this country. Since 1983 there was a mass exodus of Tamils from Sri Lanka as refugees all over Western Countries including UK, to safeguard their lives from the ethnic killing. This has resulted in increase of Tamil population in UK particularly in London. London Borough of Brent is good enough to accommodate more of the Tamils.

Language
The second generation Tamils priorities are different to that of their parents. The children of the career minded community is interacting well with the British culture, with the recognition of being Tamils. They have a limited knowledge of the Tamil language however.The Tamils speak their language at home, but this only acts to help the second generation understand the language. Satellite broadcasting has brought about a number of Tamil radio and TV stations and they are making a significant impact on the development of cultural values in the community and to broadcast up-to-date news about development in Sri Lanka.The Tamil language is an ancient language (like Latin, Greek, Sanskrit), but still written and spoken by more than 75 million people all over the world. Tamil language has its own grammar and rich in literatures dating back to 10th century B.C. Tamil Language is widely spoken in the following countries and its population is as follows:

Food
The food culture has not changed for the Tamils in the UK, Canada, France. Rice and Curry for the main meal is daily practice. A variety of Sri Lankan meals are prepared, and mushrooming Tamil supermarkets and the catering industry in general is adequately serving the traditional food aspirations of the Tamils.

Religion
The majority of Tamils are Hindus and at least 15% of them are Christians. Vulnerability and social tension has made some Hindus change their religions recently.The Muslim population of Sri Lankan origin speaks Tamil but they identify themselves as Muslims rather than Tamils. It must be noted that mixed marriages also take place as experienced by other communities.